مجله دیجیتالی چیتس گیم

مجله الکترونیکی چیتس گیم، نشریه دیجیتالی با رویکرد اطلاع رسانی از آخرین اخبار دنیای بازی برای دوستاران و علاقه مندان می باشد. جهت آشنایی و رویت کیفیت مطالب درج شده در این نشریه، نسخه های اولیه بصورت رایگان جهت دانلود قرار داده خواهد شد. امیدواریم شما دوستداران گیم با پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در تهیه هر چه پربار تر این نشریه دیجیتالی یاری بفرمایید.

مجله چیتس گیم 🙂

آبان ماه / شماره یک ۱۳۹۵

مجله چیتس گیم 🙂

آبان ماه / شماره دو ۱۳۹۵

مجله چیتس گیم 🙂

آذر ماه ۱۳۹۵

مجله چیتس گیم 🙂

دی ماه ۱۳۹۵

مجله چیتس گیم 🙂

بهمن ماه ۱۳۹۵

مجله چیتس گیم 🙂

اسفند ماه ۱۳۹۵

مجله چیتس گیم 🙂

فروردین ماه ۱۳۹۶

مجله چیتس گیم 🙂

اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

طراحی، توسعه و پشتیبانی از آریو پارس