چنانچه امکان دریافت پیامک های متفرقه از سوی اپراتور سیمکارت خود را غیر فعال نموده اید، لزوماً باید این امکان را مجدداً فعال نمائید

بمنظور فعال سازی مجدد پیامک سیمکارت همراه اول، عدد ۲ را به شماره ۸۹۹۹ پیامک نمائید

بمنظور فعال سازی مجدد پیامک سیمکارت ایرانسل، عدد ۱ را به شماره ۵۰۰۵ پیامک نمائید

طراحی، توسعه و پشتیبانی از آریو پارس